Start

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt przedstawić Państwu moje założenia programowe jako kandydata na Burmistrza Miasta Gorlice.

Przedstawiony CEL jest w moim przekonaniu najważniejszym zadaniem samorządu, które musi zostać osiągnięte, aby można było zapewnić Gorlicom podstawy do dalszego rozwoju.

Przyjęte zadania zostały ustalone zarówno na podstawie wzajemnej wymiany poglądów pomiędzy moimi współpracownikami, jak też na podstawie konsultacji z mieszkańcami Gorlic, którzy przedstawili nam swój punkt widzenia na sytuację w Mieście. Wiele rozwiązań było już przedmiotem szerokiej debaty społecznej, która odbywała się w związku z przyjętą w roku 2008 Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Gorlice, która – w przeciwieństwie do Strategii przyjętej w roku 2012 – w większej mierze uwzględniała pomysły zgłaszane przez zainteresowane środowiska lokalne, a przede wszystkim zawierała propozycje konkretnych działań, z których najważniejsze dla Miasta zostały przez obecną administrację zarzucone.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie plany zyskają Państwa zrozumienie i aprobatę a dla umożliwienia ich realizacji oddadzą Państwo swoje głosy na moją osobę w dniu 30 listopada 2014 r.

 

                                                                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                                                                 Rafał Kukla