O mnie

Urodziłem się 02.10.1981r. w Gorlicach. W rodzinnym mieście zakończyłem pierwszy etap nauki (Szkoła Podstawowa Nr. 5 i І L.O. im. Marcina Kromera). W 2000 roku podjąłem studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W grudniu 2005 roku obroniłem tytuł magistra inżyniera na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlano-Inżynierskie z wynikiem bardzo dobrym.

W trakcie studiów zaangażowałem się w pracę Samorządu Studenckiego oraz pełniłem zaszczytną funkcję członka senatu Politechniki Krakowskiej. Na czwartym roku podjąłem pracę zawodową w firmie budowlanej „Arras” w Krakowie na stanowisku Inżyniera Budowy.

Po ukończeniu studiów kontynuowałem edukację podyplomowo na dwóch kierunkach. W 2006 roku ukończyłem z wyróżnieniem Pedagogiczne Studium Podyplomowe w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, uzyskując uprawnienia nauczyciela oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej.

W grudniu 2006 roku pozytywnie zdałem egzamin państwowy uzyskując uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń.

W 2007 roku powróciłem do rodzinnych Gorlic i tu założyłem rodzinę. Obecnie jestem Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mariampol” i od dwóch kadencji pełnię funkcję Radnego Rady Powiatu Gorlickiego. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przygotowania i obsługi inwestycji budowlanych.

Prywatnie jestem szczęśliwym małżonkiem i ojcem. Żona Katarzyna, z zawodu fizjoterapeutka i logopeda, prowadzi własną działalność oraz pracuje z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Posiadamy trójkę uroczych dzieci.

Moje główne zainteresowania to polityka i działalność społeczna. Lubię być aktywny, pomagać ludziom, organizować różne przedsięwzięcia i imprezy kulturalne. Współpraca z innymi i widoczne jej efekty dają mi dużą satysfakcję i radość z działania. Najbardziej pasjonuje mnie muzyka, szczególnie gitarowa, gustuję w wszelkich odmianach rocka. W tej dziedzinie również byłem aktywny – wraz z kolegami tworzyliśmy zespół hard – rockowy. Zagraliśmy szereg koncertów, a naszą działalność zakończyliśmy nagraniem płyty demo. Gra uspokaja, wycisza, rozładowuje stres i budzi pozytywne emocje. Polecam wszystkim!

Aktywność:

Społeczna

 • Radny Rady Powiatu Gorlickiego III i IV Kadencji
 • Członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach
 • Samorząd Studentów Politechniki Krakowskiej

   

   

  • Senator Politechniki Krakowskiej
  • Delegat do Parlamentu Studentów RP
  • Przewodniczący Komisji Kultury Uczelnianej Rady
  • Przewodniczący Rady Wydziału Inżynierii Lądowej
  • Członek Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa
  • Organizator Juwenaliów PK „Czyżynalia” 2004 i 2005
  • Współorganizator Rajdów PK
  • Współorganizator Wieczoru Pieśni i Poezji Śpiewanej w Barbakanie
  • Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej
  • Współinicjator Ogólnopolskiego Protestu Przeciwko Odebraniu Dofinansowania do  Stołówek Studenckich
 • Młodzieżowy Dom Kultury Gorlice

   

   

  • Koła taneczne i muzyczne
  • Współorganizowanie koncertów i przeglądów muzycznych
 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 i I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach

Polityczna

 • Sojusz Lewicy Demokratycznej

   

   

  • Z-ca Przewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD
  • Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Gorlicach
 • Federacja Młodych Socjaldemokratów

   

  • Członek Zarządu Powiatowego FMS w Gorlicach
  • Członek Zarządu Wojewódzkiego FMS w Małopolsce
 • Stowarzyszenie Młodej Lewicy Demokratycznej (początki działalności lewicowej, aż do połączenia młodzieżówek)

Zawodowa

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  • Członek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego Oddziału PZiTB w Krakowie,
  • Przewodniczący Koła Terenowego PZITB w Gorlicach,
  • Współorganizator Konferencji WPPK 2005 w Wiśle
  • Współzałożyciel Komisji Młodych PZiTB w Krakowie